دانلود رایگان


روش اجرائي مميزي داخلي به همراه کليه فرمهاي مورد نياز - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از تهیه و تدوین این روش اجرایی, ایجاد اطمینان از تطابق اجرای اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

دانلود رایگان روش اجرائي مميزي داخلي به همراه کليه فرمهاي مورد نياز روش اجرائي مميزي داخلي به همراه کليه فرمهاي مورد نياز درفرمت ورد 29 صفحه قابل ويرايش
هدف از تهیه و تدوین این روش اجرایی، ایجاد اطمینان از تطابق اجرای اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008، نیازمندی های مشتری، اثربخشی، اجرا و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت، فراهم آوردن فرصت هایی برای بهبود و توسعه سیستم مدیریت کیفیت.

تمامی فرآیندهای سازمان و فعالیت های مؤثر بر کیفیت محصول در دامنه کاربردی این روش اجرایی قرار می گیرد.

3-1 ممیزی: فرآیندی برای پایش کیفیت و نظارت دائم مدیریت بر سیستم مدیریت کیفیت است.

4-1 مسئولیت برنامه ریزی و سازماندهی فرآیند ممیزی داخلی، تأمین منابع مورد نیاز فرآیند ممیزی، تعیین سیستم ممیزی و انتخاب ممیز و محدوده ی فعالیت های آنها، پیگیری اقدام اصلاحی و اطمینان از اثربخشی آنها بر عهده نماینده مدیریت می باشد.
4-2 تأیید گزارش نهایی ممیزی داخلی و ارائه به مدیرعامل، برعهده نماینده مدیریت می باشد.
4-3 مسئولیت اجرای فعالیت ممیزی بر اساس محدوده ی فعالیت تعیین شده، تهیه گزارش ممیزی جهت ارائه به سرممیز و تکمیل فرم های مرتبط بر عهده ممیزین داخلی می باشد.
4-4 سایر مدیران و مسئولین واحد ها موظف به همکاری همه جانبه برای اجرای برنامه ها و فعالیت های ممیزی و رفع کامل عدم انطباق های مشاهده شده در زمان مقرر هستند.
4-5 هدایت تیم ممیزی، تهیه گزارش نهایی از ممیزی های انجام شده و ارائه آن به نماینده مدیریت بر عهده سرممیز است.

5- 1 طرح ریزی ممیزی:
5-1-1 نماینده مدیریت با توجه به عملکرد حوزه تحت ممیزی و هم چنین اهمیت فعالیت های هر فرآیند و میزان تأثیری که بر کیفیت محصول و نهایتاً رضایت مشتری دارد طی فرم JF80201 اقدام به برنامه ریزی ممیزی می نماید، به گونه ای که هر فرآیند حداقل یک بار در سال مورد ممیزی قرارگیرد.
5-1-2 چنان چه وقوع موارد عدم انطباق در داخل یا خارج سازمان (شکایت مشتری) و در پی آن افزایش شکایت مشتری را در پی داشته باشد باید تناوب دوره های ممیزی نیز افزایش یابد. نماینده مدیریت برنامه سالیانه را مورد بازنگری قرار می دهد.
5-1-3 طرح ریزی ممیزی باید به گونه ای باشد که تمام شیفت های کاری سازمان را پوشش دهد.
5-2 آماده سازی ممیزی:
5-2-1 نماینده مدیریت، جهت اجرای برنامه ممیزی یک نفر را به عنوان سر ممیز تعیین می نماید، سرممیز و ممیز باید برای انجام فعالیت های مورد نظر شایستگی لازم را داشته باشد.
5-2-2 سرممیز مسئولیت نهایی تمامی مراحل و فعالیت های ممیزی را برعهده دارد، بدین منظور باید اعضای تیم را انتخاب نموده و هماهنگی های لازم را با حوزه تحت ممیزی به عمل آورد، همچنین باید برنامه ممیزی را آماده کرده و گزارش نهایی را در اختیار نماینده مدیریت قرار دهد.

نکته 1 : سرممیز باید حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده، آموزش های لازم برای درک و به کارگیری استاندارد دیده باشد، و دوره های آموزشی ممیزی را سپری کرده باشد.


دانلود رایگان روش اجرائی ممیزی داخلی


دانلود روش اجرائی ممیزی داخلی


روش اجرائی ممیزی داخلی


دانلود رایگان آموزش روش اجرائی ممیزی داخلیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره فيزيولوژي گياهان زراعي - پروژه 3

روش اجرائي مميزي داخلي به همراه کليه فرمهاي مورد نياز; روش اجرائي مميزي داخلي به ...

روش اجرائی مميزی داخلی کيفيت به همراه کليه فرمهاي مورد نياز

روش اجرائی مميزی داخلی کيفيت به همراه کليه فرمهاي مورد نياز دانلود از یوتیوب روشنک ...

روش اجرائي HSE ( ایمنی و بهداشت ) به همراه کليه فرمهاي ...

روش اجرائي hse ( ایمنی و بهداشت ) به همراه کليه فرمهاي مورد نياز فایل روش اجرائي hse ( ایمنی و بهداشت ) به همراه کليه فرمهاي مورد نياز را از سایت ما دانلود کنید.جهت دانلود روی دریافت فایل کلیک کنید تا به صفحه خرید منتقل گردید.

تحقیق درباره فيزيولوژي گياهان زراعي - پروژه 3

روش اجرائي مميزي داخلي به همراه کليه فرمهاي مورد نياز; روش اجرائي مميزي داخلي به ...

پاورپوینت درباره دانشگاه صنعت نفت

پاورپوینت بهداشت درحوادث و سوانحپاورپوینت مفصل خاصره ای-رانی-47 اسلاید